• חותמת עסק סטנדרטית מכילה את שם העסק + מספר העוסק
  • אם הינך מעביר מסמכים רבים בפקס בחר בצבע דיו שחור
  • חותמת נועדה להקל עלינו... כל פרטים אותם אנו רושמים יותר מפעם אחת ביום נועדו להיות חותמת...(למשל פרטי חשבון בנק להפקדות)
  • החותמות מגיעות בצבעים מגוונים – בחר בצבע בולט על מנת לסמן דברים חשובים (למשל: חותמת אדומה ל"בוטל" וחותמת ירוקה ל"מאושר"
  • לפני אישור סופי לביצוע, וודא היטב כי כל הפרטים שרשמת נכונים. לאחר האישור- אין דרך לשנות.