• האם אתה עוסק פטור? / עוסק מורשה?  וודא זאת לפני הזמנת הפנקסים.
  • לפני הזמנת הפנקסים וודא מה המספר ממנו צריך להתחיל במספור הפנקסים.
  • בדוק מה הצריכה החודשית שלך לפני שאתה מחליט על כמות הפנקסים שברצונך להזמין.
  • לפני אישור סופי לביצוע, וודא היטב כי כל הפרטים שרשמת נכונים. לאחר האישור- אין דרך לשנות.